Aanmelden

Aannamebeleid

De Nederlandse school Bangkok biedt een moedertaalprogramma voor leerlingen van 4-18 jaar aan in de vorm van Nederlands taal en cultuuronderwijs (NTC). Bestaande uit kwalitatief goed NTC-onderwijs in een stimulerende leeromgeving gericht op terugkeer naar Nederland/Vlaanderen. NTC onderwijs kenmerkt zich door uiteenlopende leeftijdsgroepen en taalniveaus. Wij richten ons voornamelijk op richting 1 en 2 leerlingen. 


Hier leest u meer over deze richtingen.


Plaatsing

Voor leerlingen die beginnen in groep 1, moeten zij voor 1 september minstens 4 jaar oud zijn om in augustus te kunnen starten. Wanneer een kind instroomt in groep 1 of 2, wordt het niveau getoetst door middel van een gesprekje, een aantal opdrachten om te waarborgen dat het niveau passend is en aansluit bij het kind.


Vanaf groep 3 en hoger stellen wij het niveau vast door middel van woord-, lees- en spellingtoetsen. Plaatsing gebeurt na een positieve intake. Het bepalen van de groep gebeurt op basis van het niveau van de leerling en de mogelijkheden op de locatie. Het streven is altijd om leerlingen zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen op leeftijd en niveau.Kosten

De kosten voor de Nederlandse les voor het schooljaar 2023/2024:

Facturen worden in september verstuurd voor het gehele schooljaar. Indien uw kind na 1 januari wordt aangemeld wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.

Indien een leerling stopt met de lessen, wordt het schoolgeld pro rata terugbetaald op de volgende voorwaarden: wanneer men verhuist of verandert van school, of als de lessen worden stopgezet op aanraden van de leerkracht.

Als de leerling met de lessen Nederlands stopt voor de kerstvakantie zal de helft van het lesgeld worden terugbetaald. Wanneer de leerling na de kerstvakantie stopt, wordt niets terugbetaald. Zolang uw kind Nederlandse lessen volgt bij de DCS gelden deze voorwaarden.


Inschrijfformulier