Onze school

Onze School

DCS (Dutch Cultural Society) is de officiële naam voor de Nederlandse School in Bangkok, waar kinderen onderwijs krijgen in de Nederlandse taal en cultuur. 

De Nederlandse School in Bangkok is verbonden aan de internationale scholen Bangkok Patana School (BPS) en International School Bangkok (ISB). Er wordt zowel basisonderwijs gegeven als een middelbare school programma. Leerlingen die les hebben bij de DCS moeten ingeschreven staan op een van deze twee scholen.

BPS en ISB faciliteren het onderwijs met lokalen, en er is een goede samenwerking om de lestijden op elkaar af te stemmen. De Nederlandse lessen vinden voornamelijk na schooltijd plaats, hoewel dit op BPS voor de lagere school ook deels onder schooltijd plaatsvindt. Hierover kunt u meer lezen bij 'jaarrooster'. 

Missie

Het aanbieden van een moedertaalprogramma voor NTC 1 en NTC 2 kinderen van 4 –18 jaar bestaande uit kwalitatief goed NTC-onderwijs in een stimulerende leeromgeving gericht op terugkeer naar Nederland/Vlaanderen. 

NTC staat voor Nederlandse Taal en Cultuur. NTC onderwijs kenmerkt zich door uiteenlopende leeftijdsgroepen en taalniveaus. Het niveau van de leerling bepaalt de Richting (1, 2 of 3)  van de leerling. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. 

Visie

De Nederlandse School in Bangkok wil aantoonbaar goede resultaten behalen in zowel het dag- en naschoolse programma van primair en voortgezet onderwijs. Dit gebeurt door middel van een gedifferentieerd aanbod in veelzijdige werkvormen waarbij aandacht is voor uitstekende leeropbrengsten, plezier, veilige sfeer, saamhorigheid en ouderparticipatie. Dit alles moet binnen een financieel gezonde situatie plaatsvinden. Onze resultaten zullen worden gewaarborgd door kwaliteitszorg zoals beschreven in ons bestuurlijke schoolplan 2019 – 2023. 

oudertaken

De DCS kan alleen bestaan met de hulp van de ouders/verzorgers van de leerlingen. Dit bestaat al uit thuis Nederlands spreken en lezen.

De school wordt bestuurd door ouders op vrijwillige basis en er is geen onderwijsondersteunend personeel in dienst. We hebben uw hulp dus hard nodig.

Ouders/verzorgers helpen bij de volgende culturele activiteiten:


Locaties

Onze locatie op BPS

Onze locatie op ISB