Kwaliteit

Samenwerking met het NOB

Samenwerking met de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)

De stichting NOB is voor de Nederlandse School in Bangkok, van groot belang. De voornaamste rol die de NOB voor NTC-scholen in het buitenland heeft is die van adviseur. Ze geeft advies op diverse gebieden aan zowel het bestuur van de school – bijv. kwaliteitszorg, personeelsbeleid, financiën, aannamebeleid – als aan de leerkrachten – bijv. invoering van nieuwe leermethodes, bijscholingscursussen, actuele ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland, e.d.

 

Onze school heeft een schoolgids (ieder jaar) en een schoolplan (geldig voor 4 jaren). Daarnaast komt eens in de 4 jaar een Nederlandse onderwijsinspecteur bij ons op bezoek om te beoordelen of de kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden goed is. Het meest recente bezoek was in 2022. Deze beoordelingsrapporten zijn voor iedereen in te zien op de NOB website. De rapporten van 2022 staan ook op onze eigen website.

http://www.stichtingnob.nl

nederlandse schoolinspectie

Van de Inspectie van het Onderwijs (2022):

"Ondanks de regelmatige (en ook zeer recente) wisselingen binnen het bestuur en het team, is de school stabiel en blijft de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd. Dat is een knappe prestatie.

Dit komt mede doordat bestuur, de directie en de leraren goed met elkaar samenwerken. De lijnen zijn kort en iedereen weet elkaar snel te vinden. De standaard Verantwoording en dialoog waarderen wij als Goed. De school zorgt ervoor dat ouders goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt. Ook is de school financieel gezond.

Verder heeft de school een prettig pedagogisch klimaat. Leraren en leerlingen gaan op een fijne en respectvolle manier met elkaar om. De school werkt met moderne methodes en de leraren bereiden de lessen goed voor."

relevante documenten

Schoolplan 2019-2023

DCS Schoolplan2019-2023.pdf

Schoolgids 2022-2023

DCS Schoolgids 2022-2023.pdf

Inspectie Rapport 2022

Het finale inspectie rapport wordt momenteel afgerond door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het rapport zal hier direct gepubliceerd worden bij ontvangst.